Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Để phục vụ phát triển dự án mới, chúng tôi tuyển dụng các vị trí sau:

35 Các vị trí

TUYỂN DỤNG: