Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Blue Diamond với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành bất động sản, Chúng tôi luôn coi trọng mảng nhân sự - nhân tố mang lại sự thành công cho Blue Diamond đến thời điểm hiện tại. Hãy gia nhập và trở thành một phần cộng đồng doanh nghiệp Blue Diamond, nơi làm việc với nhiều cơ hội học hỏi, hòa nhập và sự cam kết được ghi nhận và mọi người được tôn trọng.

wepik-photo-mode-2022815-164443

vị trí tuyển dụng

Để phục vụ phát triển dự án mới, chúng tôi tuyển dụng các vị trí sau:

dịch vụ chính