Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Tạ Khánh Hùng

Giám Đốc Đầu Tư

Tạ Khánh Hùng

Qua hơn 17 năm công tác tại nhiều vị trí khác nhau: Giám đốc Công ty BĐS Sài Gòn Mới, Trưởng dự án tại Công ty Cổ phần Khang Điền, Trưởng phòng đầu tư, Trợ lý CT.HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Tổng Giám Đốc Công ty BĐS Phát Hưng. Ông hiểu rõ và có kinh nghiệm thưc tế về quy trình đầu tư cũng như các thủ tục, các quy định hiện hành để tư vấn và tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình vận hành quản lý bất động sản.
  • Kinh nghiệm :
    17 years

A dustbin is not the
right place for trash.

20

years of
experience

4272 +

Waste are Recycled

7636 +

Customers Satisfied

10 k

Professional Workers

6636 +

Waste are Picked Up

Project Completed

Years Of Experiences

Support Team

Awards Winning Team

time is the best way to thin about recycling.

Recycle, Recycle, it’s not hard to do, you can reduce pollution and help the world too.Be the change you want to see in the world: Reduce, Reuse, Recycle. It’s a recycling thing, you wouldn’t understand.