Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Phan Đình Phượng

Phó Tổng Giám Đốc

Phan Đình Phượng

Là người có trên 20 năm công tác Kế toán - Tài chính, tin học hóa và trên 10 năm làm công tác quản lý các lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, pháp lý, quản lý chất lượng tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu Quốc gia Petrolimex, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội Bộ Quốc Phòng, ông có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập bộ máy nhân sự và quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý tại các dự án nhằm thực hiện tốt nhất công tác quản lý vận hành.
  • Kinh nghiệm :
    20 years

A dustbin is not the
right place for trash.

20

years of
experience

4272 +

Waste are Recycled

7636 +

Customers Satisfied

10 k

Professional Workers

6636 +

Waste are Picked Up

Project Completed

Years Of Experiences

Support Team

Awards Winning Team

time is the best way to thin about recycling.

Recycle, Recycle, it’s not hard to do, you can reduce pollution and help the world too.Be the change you want to see in the world: Reduce, Reuse, Recycle. It’s a recycling thing, you wouldn’t understand.