Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Phạm Hùng Phong

Phó Tổng Giám Đốc

Phạm Hùng Phong

Ông Phạm Hùng Phong có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực quản lý và công nghệ thông tin tại các tổ chức chức thuộc nhà nước và tư nhân. Ông tốt nghiệp CNTT tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1997.
Với kinh nghiệm thực tế qua nhiều năm, ông thấu hiểu và luôn có giải pháp quản lý thực tế và áp dụng phần mềm cho các dự án bất động sản.
  • Kinh nghiệm :
    20 years

A dustbin is not the
right place for trash.

20

years of
experience

4272 +

Waste are Recycled

7636 +

Customers Satisfied

10 k

Professional Workers

6636 +

Waste are Picked Up

Project Completed

Years Of Experiences

Support Team

Awards Winning Team

time is the best way to thin about recycling.

Recycle, Recycle, it’s not hard to do, you can reduce pollution and help the world too.Be the change you want to see in the world: Reduce, Reuse, Recycle. It’s a recycling thing, you wouldn’t understand.